Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Edyta Topola
Główny adres email
Edyta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. Edyta Kiedrzyńska jest adiunktem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępcą Dyrektora w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Profesor Kiedrzyńska jest członkiem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, członkiem rady naukowej Wydziału BiOŚ UŁ, a także członkiem rad naukowych uznanych międzynarodowych czasopism Scientific Reports (Nature Research Journal, 5-years IF=4.576) oraz Ecohydrology &Hydrobiology (Elsevier IF=1.877). Jest wykładowcą na kierunku Ochrona Środowiska oraz na studiach międzynarodowych na Wydziale BiOŚ UŁ. Była laureatką staży i stypendiów międzynarodowych m.in. BGF Ambasady Francuskiej i Rządu Republiki Francji oraz NAWA w Ohio State University w USA . Profesor Kiedrzyńska jest autorką licznych publikacji w prestiżowych czasopismach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także liderem wielu projektów naukowych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania badawcze:

• Ekohydrologia, biotechnologie i rozwiązania bliskie naturze,

• Wody śródlądowe,

• Morze Bałtyckie,

• Analiza i modelowanie procesów zlewniowych,

• Transport i transformacja zanieczyszczeń w środowisku,

• Antropogeniczne punktowe źródła zanieczyszczeń.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Prowadzenie badań naukowych, publikowanie oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela