Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

  1. Obsługa systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UŁ (IRK).

  2. Informowanie i pomoc dla kandydatów z zakresu rekrutacji.

  3. Pomoc merytoryczna dla podkomisji rekrutacyjnych.

  4. Przygotowanie wzorów decyzji administracyjnych wydawanych przez podkomisje rekrutacyjne oraz Rektora UŁ.

  5. Przygotowanie procesu rekrutacji.

  6. Obsługa studentów w sprawach należących do kompetencji Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów.

  7. Obsługa administracyjna Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

  8. Prowadzenie postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu i odebrania dyplomu.

  9. Uczestniczenie w tworzeniu przepisów z zakresu zadań realizowanych przez COSiD - RiTS, w szczególności dotyczących rekrutacji i jakości kształcenia.

  10. Zadania zlecone z zakresu kształcenia na odległość i zapewnienia dostępu do nowych metod kształcenia.

  11. Obsługa systemu POL-on w zakresie leżącym w kompetencji Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela