Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Brzoza
Główny adres email
Karolina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuję się administracyjną stroną funkcjonowania Centrum Ceraneum UŁ, w wolnych chwilach realizuję mniejsze zadania naukowe.

Osiągnięcia naukowe

Od 2011 r. - dr nauk humanistycznych, tytuł rozprawy: "Reminiscencje eposu zwierzęcego w folklorze i literaturze polskiej i bułgarskiej w oparciu o analizę typu bajkowego AT130 Zwierzęta w chacie".

Zainteresowania naukowe

Interesuje mnie folklor Słowian Południowych, w tym tradycja słowna w przekładzie, adaptacji i interpretacjach.

Stanowiska
 • specjalista Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. Waldemara Cerana (Ceraneum).

  1. Opieka nad księgozbiorem Ceraneum:

  – katalogowanie bieżących nabytków;

  – zakupy lub wymiana poszukiwanych tytułów;

  – nadzór nad pracą czytelników, w tym udostępnianie zbiorów bezpośrednie lub w formie skanów.

  2. Prowadzenie sekretariatu Ceraneum:

  – korespondencja tradycyjna, mailowa i telefoniczna;

  – obsługa, inwentaryzacja i wymiana urządzeń, zamówienia materiałów eksploatacyjnych;

  – rozliczenia księgowe (w tym rejestr tradycyjny);

  – przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum;

  - raporty roczne, sprawozdania, protokoły.

  3. Inne:

  – prowadzenie strony internetowej oraz fp Centrum;

  – udział w organizacji wydarzeń naukowych;

  – obsługa wysyłek egzemplarzy autorskich i recenzenckich "Studia Ceranea" oraz innych publikacji;

  – poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Ceraneum;

  – popularyzowanie działalności badawczej Ceraneum.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela