Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Małgorzata Kurzynoga (dr hab.) – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji od 2010 r., na początku na stanowisku adiunkta a od 2020 r. na stanowisku profesora uczelni.

Absolwentka dwóch kierunków studiów na Wydziału Prawa i Administracji UŁ – administracji oraz prawa. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2010 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. „Warunki legalności strajku”, która została przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Hajna. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. „Warunki legalności strajku” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 280), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ drugiego stopnia. Laureatka Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców w latach 2015-2018. W 2019 r. uzyskała stopień doktor habilitowanego w oparciu o monografię „Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 550), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ pierwszego stopnia. Autorka około 50 publikacji z zakresu prawa pracy. Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zbiorowe, europejskie i międzynarodowe prawo pracy

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

  Pracownik naukowo-badawczy

  Wykładowca: zbiorowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy, European Labour Law


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela