Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Maria Brzoza
Główny adres email
Marzena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo - badawcze skupiają się wokół determinant popytowych finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby przedsiębiorcy jako istotnego czynnika angażowania się aniołów biznesu w przedsięwzięcie.

Stanowiska
 • Kierownik Centrum Rozwoju Wydziału Centrum Rozwoju Wydziału

  Kieruję pracami Centrum Rozwoju Wydziału.
  Koordynuję, nadzoruję i wspieram Zespół CRW w realizowanych przez nich projektach z zakresu:

  • Umiędzynarodowienia.
  • Organizacji wydarzeń wydziałowych.
  • Prowadzenia wydziałowych mediów społecznościowych oraz strony www.
  • Informacji i komunikacji.
  • Promocji nauki i wydziałowych akcji.
  • Współpracy z wydziałowymi SKNami i organizacjami studenckimi.
  • Obsługi graficznej i multimedialnej na potrzeby Wydziału. Dbałość o identyfikację wizualną UŁ.
  • Rekrutacji na studia na I i II stopień.
  • Prowadzenia magazynu wydziałowych materiałów promocyjnych.
  • Współpracy i kontaktu z mediami.
  • Sprawozdawczości i raportowania.
  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Adiunkt Katedra Funkcjonowania Gospodarki

  Jestem pracownikiem naukowo-badawczym. Specjalizuję się w tematyce przedsiębiorczości oraz firm z sektora MŚP. Badam popytowe determinanty finansowania MŚP związane z osobą przedsiębiorcy, w szczególności istotne z punktu widzenia aniołów biznesu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela