Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Dąb
Główny adres email
Piotr.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny. Praca nad własnym rozwojem naukowym, sprawowanie opieki nad doktorantami i magistrantami, prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikowanie rezultatów pracy naukowej w czasopismach o obiegu miedzynarodowym.

  Badania naukowe w obszarze funkcjonalnych materialow molekularnych opartych na stabilnych rodnikach i nieorganicznych klatkach boranowych obejmujace synteze, badania fizyczne oraz obliczenia kwantowo-mechaniczne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela