Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sylwia Maria Klon
Główny adres email
Sylwia.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów

  Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

  Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego w zakresie wskazanym powyżej.

  Koordynacja prac Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów i Doktorantów UŁ w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

  Współpraca z COS Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

  Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela