Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

• Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, kierunek biotechnologia - mgr inż. biotechnologii, specjalność biochemia techniczna

• Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biochemii, Katedra Cytobiochemii - doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii

Zatrudnienie:

• Zakład Biochemii Medycznej, Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

• Laboratorium Immunologii Klinicznej, Klinika Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

• Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Institut der Ruhr-Universität Bochum

• TRICOMED S.A. – specjalista ds. badawczo-rozwojowych

• Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Uniwersytet Łódzki

• Instytut Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

• Katedra Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia naukowe

• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Studentów Biotechnologii Biomilenium, Gdańsk

• Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współudział w cyklu publikacji nt. „Zaburzenia ekspresji genów/białek w wybranych nowotworach ludzkich”

• Nagroda niemieckiej fundacji 4-COT dla młodych naukowców - staż naukowy w instytucie Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin


Zainteresowania naukowe

• Programowana śmierć komórki i molekularne mechanizmy jej regulacji

• Wpływ stresów abiotycznych, głównie ołowiu na proliferację i żywotność komórek zawiesinowych tytoniu linii BY-2

• Wykorzystanie roślin w celach kosmetycznych i medycznych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekofizjologii Roślin

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria), prowadzenie badań naukowych, których tematem przewodnim jest biologia stresu u roślin, w szczególności regulacja programowanej śmierci komórki (PCD) w warunkach stresu wywołanego jonami ołowiu. Udział fitomelatoniny w ochronie przed PCD, prowadzenie sterylnych hodowli zawiesinowych i kalusa tytoniu linii BY-2.

  Jako pracownik dydaktyczny, dbam o edukację i rozwój studentów kierunku Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prowadząc ćwiczenia z przedmiotów: „Botanika ogólna“, „Fizjologiczne reakcje adaptacji do środowiska“, „Kultury tkankowe i komórkowe roślin“, oraz seminaria licencjackie i magisterskie, jak również dla studentów specjalności Chemia Kosmetyczna, Wydziału Chemii prowadząc wykłady i ćwiczenia z "Botaniki kosmetycznej".

  Staram się także na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach.

  Od kilku lat jestem opiekunem I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela