Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jest absolwentką etnologii (2005), doktorem nauk humanistycznych (2011), adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (2011). Jako pracownik badawczo-dydaktyczny prowadzę badania etnograficzne oraz wykładam na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

W swej praktyce badawczej zajmuję się przede wszystkim dziedzictwem kulturowym zapisanym w krajobrazie i pamięci. Terenem moich badań jest najczęściej miasto, a największym wyzwaniem Łódź, choć przez wiele lat prowadziłam także badania na północnych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przyglądam się dynamice przemian lokalnych przestrzeni i tożsamości. Biorę udział w projektach badawczych poświęconych rekonstruowaniu miejskich narracji.

Staram się angażować w działania inter- i transdyscyplinarne, zwłaszcza w badawcze spotkanie etnografii i archeologii współczesności.

Sprzyjam humanistyce stosowanej i współpracy międzysektorowej. Antropologiczną praktykę realizuję także poza uczelnią – prowadzę warsztaty edukacyjne, projekty animacyjne, badania na zlecenie.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje:

profil ORCID

Wybrane projekty badawcze:

 • 2022-2026 Leksykon archeologii katyńskiej (1990–2015); grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Edukacji i Nauki; wykonawca.
 • 2022-2025 Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939; grant Narodowego Centrum Nauki w programie SONATA 17 (panel HS3); wykonawca.
 • od 2021 roku Cross cultural examination of traditions of Ireland and Poland; projekt realizowany we współpracy z Fundacją Bardzo Ładnie NGO oraz National Musem of Ireland – Country Life; koordynatorka razem z dr Alicją Piotrowską.2022-2025 Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939; grant Narodowego Centrum Nauki w programie SONATA 17 (panel HS3); wykonawca.
 • 2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; wykonawca
 • 2014-2019 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (http://najurze.uni.lodz.pl/); program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; wykonawca
 • od 2018 roku Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca (https://archeologia.uni.lodz.pl/anstadta/); interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; wykonawcy z IEiAK UŁ: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha; koordynator projektu: dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii UŁ); wykonawca
 • 2018-2019 Muszyna Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); projekt badawczy realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL); partner: Obec Plaveč (SK); wykonawcy z IEiAK UŁ: dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha; wykonawca
 • 2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca
 • 2014-2016 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; wykonawca

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2021 Nagroda Miasta Łodzi (zespołowa, razem z prof. dr hab. Grażyną Karpińską i dr. Olgierdem Ławrynowiczem)
 • 2020 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa I stopnia, razem z dr. Sebastianem Latochą) za osiągnięcia organizacyjne
 • 2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2018 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia organizacyjne
 • 2014 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy
Zainteresowania naukowe
 • Antropologia miasta i antropologia w mieście: miejskie przestrzenie i miejskie narracje, tożsamość miast i ich mieszkańców, miejskie pejzaże sensoryczne; główny teren badawczy to Łódź oraz miasteczka województwa łódzkiego
 • Krajobraz kulturowy – dziedzictwo kulturowe: charakterystyka i dynamika przemian, lokalne praktyki i strategie działania
 • Humanistyka stosowana – antropologia stosowana: animacja kultury, współpraca międzysektorowa, działania inter- i transdyscyplinarne
 • Etnoarcheologia – badawcze spotkania etnografii i archeologii współczesności
 • Antropologia zmysłów: kulturowo zróżnicowana organizacja sensorium, etnografia sensoryczna jako praktyka badawcza
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

  Jestem wykładowczynią w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

  Ponadto pełnię funkcje:

  • członkini Zespołu ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
  • członkini Zespołu ds. Monitorowania Losów Absolwentów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
  • członkini Zespołu ds. Promocji i Rozwoju w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
  • redaktorki oficjalnej strony internetowej oraz profilu społecznościowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [razem z dr. Sebastianem Latochą]

  Jestem członkinią ośrodków naukowych, redakcji i stowarzyszeń:

  • Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego – członkini Rady Naukowej
  • „Łódzkie Studia Etnograficzne” – członkini redakcji
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi – zastępca sekretarza
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – członkini
  • SIEF International Society for Ethnology and Folklore – członkini
  • AAA American Anthropological Association – członkini  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela