Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Rafał Maria Dąb
Główny adres email
Rafał.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

<b>Wykształcenie</b> <br>

<ul>

<li><b>2005</b> – Magister Chemii; Uniwersytet Łódzki<br></li>

<li><b>2011</b> – Doktor Chemii; Uniwersytet Łódzki<br></li>

<li><b>2014</b> – Studia podyplomowe „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” Nr 51/SP/2013/2014, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. <br></li>

</ul>

<b>Staże</b> <br>

<ul>

<li><b>2015-2016</b> Staż podoktorski realizowany pod kierunkiem prof. Yvana Sixa w Laboratoire de Synthèse Organique École, Polytechnique, Palaiseau, France w ramach grantu ACTIMAC nr EOTP 384282, na podstawie umowy z CNRS et l’ANR.<br></li>

</ul>

<b>Nagrody</b> <br>

<ul>

<li><b>2017</b> – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne.<br></li>

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Chemii Organicznej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Zakres obowiązków obejmuje:

  • Prowadzenie badań naukowych.
  • Publikowanie wyników badań.
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • Zgłaszanie propozycji tematów prac dyplomowych.
  • Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi.
  • Opracowywanie oraz aktualizowanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela