Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marta Maria Klon
Główny adres email
Marta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii od 2008 roku. W 2017 roku uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem trenerką umiejętności psychospołecznych od 2010 roku. Projektuję i realizuję programy szkoleniowe, dydaktyczne oraz gry symulacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (również w oparciu o metodę blended learning). Od 13 lat współpracuję z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi wspierając je wiedzą psychologiczną i trenerską. Jestem współtwórczynią merytoryczną platform e-learningowych oraz e-coachingowych.

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze publikacje:

 • Kucharska, M. (2020). Selected predictors of maternal-fetal attachment in pregnancies with congenital disorders, other complications, and in healthy pregnancies. Health Psychology Report. https://doi.org/10.5114/hpr.2020.97295
 • Kucharska, M. (2020). Właściwości indywidualne matki a więź z dzieckiem w ciążach zdrowych, z wadami wrodzonymi i innymi zagrożeniami. Psychologia Wychowawcza, 59(17), 7-24.
 • Kucharska-Hauk, M. (2020). Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kucharska, M. (2019). Doświadczanie ciąży z wadą wrodzoną a więź matki z dzieckiem prenatalnym. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 35, 169-183.
 • Kucharska, M., Janicka, I. (2018). Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (1), 139-156.
 • Kucharska M., Walęcka-Matyja K. (2015). A feeling of satisfaction and self-efficacy vs. parenting styles of mothers active on the labour market. K. Adamczyk, M. Wysota (Eds.), Various aspects of young adults’ functioning. (101-117). Kraków: Wydawnictwo LIBRON. ISBN 978-83-65148-05-6
 • Kucharska M., Kossakowska K., Janicka K. (2013). Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? Seksualność a ciążą w opinii kobiet. Seksuologia Polska, 11, 2, 17-23.
 • Kucharska M., Walęcka-Matyja K. (2012). Rola telefonii komórkowej w komunikacji rodzinnej w percepcji matek. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.) Wpływy medialne. Szanse i zagrożenie dla współczesnej rodziny. (107-126). Kraków: Wydawnictwo LIBRON. ISBN 978-83-62196-48-07
 • Janicka K., Kucharska M., Śliwerski A. (2011). Mnogość ról: błogosławieństwo, czy przekleństwo? W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.) Relacje rodzina-praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo UŁ. ISBN 978-83-7525-566-9

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
 • funkcjonowanie rodziny w sytuacjach kryzysowych
 • postawy wobec seksualności i karmienia piersią
 • rola nowych technologii w procesie edukacyjnym i rozwojowym
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  Obowiązki dydaktyczne:

  Prowadzenie i koordynowanie zajęć dydaktycznych dla studentów.
  Opracowywanie materiałów dydaktycznych (interaktywnych) do zajęć.
  Obecnie prowadzone przedmioty: Wprowadzenie do psychologii, Trening osobowości kreatywnej, Psychologia wychowania, Psychologia rodziny.
  Prowadzenie seminarium magisterskiego: Seksualność i psychologia prokreacji.
  Popularyzowanie wiedzy psychologicznej poprzez udział w konferencjach edukacyjnych, webinariach oraz współpracę z mediami.


  Obowiązki naukowe:

  Projektowanie i prowadzenie badań naukowych.
  Rozpowszechnianie wyników badań w recenzowanych publikacjach naukowych.
  Upowszechnianie wyników badań poprzez udział w licznych konferencjach naukowych.
  Recenzowanie artykułów naukowych oraz prac dyplomowych.


  Obowiązki organizacyjne:

  Udział w pracach Rady Instytutu Psychologii.
  Udział w pracach Wydziałowej Rady ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Kulturowym i Pracodawcami.
  Pełnienie funkcji opiekuna I roku studentów Psychologii.
  Organizacja licznych konferencji naukowych.
  Pełnienie funkcji sekretarza Komisji Rekrutacyjnej.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela