Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zuzanna Maria Sosna
Główny adres email
Zuzanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka nauk politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2007). W 2015 roku obroniła na tym samym wydziale pracę doktorską pt. „Systemy prezydenckie Kostaryki i Gwatemali. Przeszłość i teraźniejszość”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych. Autorka artykułów w czasopismach specjalistycznych, uczestniczka kilku kongresów międzynarodowych, w tym trzykrotnie Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów (53. ICA w Meksyku, 54. ICA w Wiedniu, 56. ICA w Salamance). Brała udział w wyjeździe naukowo-badawczym do Meksyku (2009) oraz prowadziła wielokrotne prace studyjne na Universidad de Santiago de Compostela (2005-2006), Ibero-Amerikanisches Institut w Berlinie oraz w Hispanic Division w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie D.C., i na Uniwersytecie w Oviedo.

Osiągnięcia naukowe

I. PUBLIKACJE

Artykuły:
Kowalczyk Zuzanna, Demokracja i wybory w Kostaryce – fenomen w skali regionu środkowoamerykańskiego, "Studia Wyborcze" 2020, t. 29, s. 7-39.
Kowalczyk, Zuzanna, Czynniki determinujące niską frekwencję wyborczą w Gwatemali, "Studia Wyborcze" 2017, t. 23, s. 135-151.
Kowalczyk, Zuzanna, The challenges for democracy in Latin America in the 21st century, [w:] International Conference of Young Scholars: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, L. Kovacovska, M. Yanickova (red.), International Conference of Young Scholars, University of Economics, Faculty of International Relations, Prague 2010, s. 294-302.
Kowalczyk, Zuzanna, La ayuda al desarrollo de la Unión Europea para América Latina, "Estudios Latinoamericanos. Revista de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos", vol. 29, 2009, s. 205-215.

Prace zbiorowe:
Kowalczyk, Zuzanna, Walki społeczne w Kostaryce w ostatnim ćwierćwieczu, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, K. Derwich, M. Kania (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 197-213.
Kowalczyk, Zuzanna, Obraz zdecentralizowanych programów współpracy Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską, [w:] Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku, M. Śniadecka-Kotarska, S. Kosmynka (red.), Seria: Studia i Materiały Latynoamerykańskie WSMiP UŁ, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 217-250.

II.KONGRESY I KONFERENCJE

Międzynarodowe:
5-6 kwietnia 2019, V Conferencia Cracoviana Latinoamericanista „La violencia en América Latina”, Departamento de Estudios Latinoamericanos, Instituto de Estudios Americanos y la Diáspora Polaca, Universidad Jaguellónica en Cracovia, referat: El círculo vicioso de la violencia en América Central: protestas y represión en Nicaragua contemporánea
15-20 lipca 2018, Hiszpania, Salamanca, 56ICA: “Universalidad y particularismo en las Américas”, referat: Los factores determinantes de la participación electoral en Guatemala
15-20 lipca 2012, Wiedeń, Universität Wien, 54 International Congress of Americanists “Building Dialogues in the Americas”/54 Congreso Internacional de Americanistas “Construyendo Diálogos en las Americas”, ref. Presidential governments in contemporary Central America: a chance or a threat to democratic transition? A comparison of the political systems of Costa Rica and Guatemala
3-14 czerwca 2010, Bielefeld ( Germany), ZiF/ Centre for Interdisciplinary Research, Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft University of Bielefeld, Germany, International Conference: TRANS/INTER/INTRA: Ways of Exploring the Americas/Maneras de explorar las Americas, ref. Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
26-27 maja 2010, Praga, Jan Masaryk Centre of International Studies Faculty of International Relations University of Economics, Prague, in cooperation with Central and East European International Studies Association Centre of European Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Czech United Nations Association, XIV International Conference of Young Scholars “Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars”, ref. The challenges for democracy in Latin America in the 21st century
26-27 listopada 2010, Łódź, ZSL, WSMiP UŁ i PTSL: Konferencja Międzynarodowa “Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku”, ref. Specyfika kultury politycznej Ameryki Środkowej w kontekście systemu prezydenckiego
24-29 lipca 2009, Ciudad de Mexico, Universidad Iberoamericana, 53 Internacional Congreso de Americanistas, ref.La ayuda al desarrollo de España hacia America Latina

Krajowe:

6 maja 2021, Konferencja ELSA Poland: “Prawa Człowieka na Różnych Kontynentach”, referat: Prawa obywatelskie i polityczne w Ameryce Łacińskiej. Stan obecny i perspektywy
22 maja 2011, Łódź, III Konferencja naukowa doktorantów POLITYKA – KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO, WSMiP UŁ, ref. Kultura polityczna a demokratyzacja w Ameryce Środkowej
19 – 20 marca 2010, Kraków, Konferencja IAISP UJ, „Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej”, ref. Walki społeczne w Kostaryce w ostatnim ćwierćwieczu XX i na początku XXI wieku
27 maja 2009, Łódź, Koło Naukowe Amerykanistów WSMiP UŁ, „Wpływ wyboru Baracka Obamy na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych”, ref. Ameryka Łacińska wobec wyboru Baracka Obamy
17-18 kwietnia 2009, Łódź, Iberoamerykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego - Proyecto del Sur, „Ameryka Łacińska we współczesnym świecie”, ref. Lewica i prawica w Ameryce Środkowej: Gwatemala, Nikaragua i Salwador

III. BADANIA TERENOWE, ARCHIWALNE I STUDYJNE

9.12-16.12.2019: prace studyjne i archiwalne w bibliotece Uniwersytetu Oviedo, połączone z wizytą w lokalnym parlamencie Księstwa Asturii – obserwacje funkcjonowania lokalnego parlamentaryzmu. Konsultacje z przewodniczącym Stowarzyszenia Amerykanistów Księstwa Asturii dr. Ismaelem Sarmiento Ramirezem.
marzec – maj 2011: prace dokumentacyjne i studyjne w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie (2 miesiące)
sierpień – wrzesień 2010: prace dokumentacyjne i studyjne, Niemcy, biblioteka Ibero-Amerikanische Institut (IAI) w Berlinie (1 tydzień)
lipiec-sierpień 2009: udział w wyjeździe pracowników ZSL na 53 Międzynarodowy Kongres Amerykanistyczny; Meksyk, penetracje terenowe i prace studyjne w Mexico D. F. i stanie Guerrero, Oaxaca, Chiapas (1 miesiąc)
2005-2006: udział w programie Erasmus, Hiszpania, Universidad de Santiago de Compostela (1 semestr)

IV. INNE:

Sekretarz II Kongresu Latynoamerykanistycznego im. I. Domeyki, 15-16 grudnia 2019 r., organizowanego przez Katedrę Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych WSMiP UŁ i Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze obejmują systemy polityczne, transformacje ustrojowe i procesy konsolidacji demokracji w krajach Ameryki Łacińskiej oraz separatyzmy i politykę na Półwyspie Iberyjskim.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  - działalność naukowo-badawcza

  - działalność dydaktyczna

  - współorganizacja cyklu seminariów naukowych "Rozmowy w Katedrze"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela