Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Klon
Główny adres email
Monika.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  1.Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu studiów, w tym przyjmowanie podań, wniosków, przygotowywanie i wysyłka decyzji administracyjnych.

  2. Bezpośrednia obsługa studentów; pomoc w kwestiach organizacyjnych, stypendia studenckie

  3. Prowadzenie korespondencji ze studentami ipracownikami

  4. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni (USOS, POLON)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela