Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agata Dąb
Główny adres email
Agata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Przebieg pracy naukowej:

- magister filologii słowiańskiej (2002), Uniwersytet Łódzki [temat pracy magisterskiej: Kategoria określoności/nieokreśloności i jej formalne wykładniki w obrębie frazy nominalnej w Tichonrawowskim i Krninskim damaskinie],

- doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2008), Uniwersytet Łódzki [temat rozprawy doktorskiej: Wykładniki kwantyfikacji w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego (XIII/XIV-XIX w.)],

- od 01.11.2007 - asystent w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ (w Zakładzie Językoznawstwa),

- od 01.06.2008 - adiunkt w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ (do 30.09.2012 w Zakładzie Językoznawstwa), od 01.07.2014 w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ.


Pełnione obecnie funkcje administracyjne:

- koordynator kierunkowy ds. programu Erasmus+ oraz mobilności studentów (KFS UŁ),

- koordynator ds. programu Erasmus+ (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum).

Osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna Rektora UŁ stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowo-badawcze (2010).

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo slawistyczne, paleoslawistyka, przekład.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Filologii Słowiańskiej

  Stanowisko naukowo-dydaktyczne.

  Prowadzone zajęcia w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 - praktyczna nauka języka bułgarskiego.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela