Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Topola
Główny adres email
Ewa.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2018 uzyskałam tytułu doktor habilitowanej w dyscyplinie literaturoznawstwo (Uniwersytet Łódzki).

W 2007 obroniłam na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozprawę doktorska w zakresie literaturoznawstwa.

2003 uzyskałam tytuł magistra na kierunku Filologia Romańska na Wydziale Filologicznym UŁ (Medal „Za chlubne studia”) oraz tytuł magistra na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

W latach 2013-2017 kierowałam grantem naukowym "Witold Gombrowicz we współczesnej literaturze argentyńskiej (od 1970)" finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA. Jako badaczka zajmująca się argentyńskim kontekstem w dziele Gombrowicza, należę także kierowanego przez prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego zespołu przygotowującego dla Wydawnictwa Literackiego krytyczne wydanie Dziennika i Wędrówek po Argentynie. W zespole tym jestem odpowiedzialna za opracowanie przypisów na temat wątków argentyńskich oraz noty edytorskiej (dla Wędrówek…).

Prowadziłam gościnne wykłady na uniwersytetach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie w Buenos Aires, La Plata, Santiago del Estero w Argentynie).

Zainteresowania naukowe

Zajmuję się współczesną literaturą latynoamerykańską oraz porównawczą (polsko-argentyńską). Badam także twórczość autorów latynoamerykańskich pochodzenia żydowskiego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

  Prowadzę badania z zakresu współczesnej literatury latynoamerykańskiej oraz porównawczej (polsko-latynoamerykańskiej).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela