Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jolanta Maria Brzoza
Główny adres email
Jolanta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

  Zainteresowania badawcze koncentruję przede wszystkim na problematyce obejmującej pedagogiczne uwarunkowania kultury fizycznej i zdrowotnej, przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym poprzez sport, propagowanie olimpizmu i zasady fair play jako uniwersalnych wartości wspomagających edukację dzieci i młodzieży.

  Swoją uwagę skupiam na eksploracjach naukowo-badawczych, obejmujących teoretyczną analizę sportu i edukacji olimpijskiej wraz z ich różnymi przejawami i uwarunkowaniami edukacyjnymi, które dotyczą przede wszystkim funkcji wychowawczych sportu i olimpizmu jako uniwersalnego źródła wartości w praktyce pedagogicznej.

  Mój dorobek naukowy obejmuje 90 publikacji, w tym 1 monografię autorską, 2 redakcje i 4 współredakcje naukowych monografii oraz koordynację i współautorstwo dwóch raportów z badań projektowych.

  Jestem m.in. autorką i koordynatorką projektu badawczo-edukacyjnego pn. "Jestem fair" (2009-2017), który został doceniony przez instytucje rządowe oraz pozarządowe. Jego realizacja stanowiła także podstawę dla kapituły European Fair Play Movement do przyznania w 2017 roku European Fair Play Diploma.

  Członek Klubu Fair Play oraz Polskiej Akademii Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kadencje: 2016-2020 i 2020-2022).

  Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego (kadencja 2020-2022).

  Od 2013 r. opiekun Studenckiego Koła Naukowego pn. Fizycznie Kulturalni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela