Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anetta Topola
Główny adres email
Anetta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UŁ na kierunku administracja.

Brałam udział w projekcie badawczym finansowanym z UE pt. „KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB RYNKU FLEXICURITY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY- OFERTA KIERUNKÓW NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH” jako specjalista ds. finansowych

W ostatnim czasie ( po 2019 roku) ukończyłam kursy:

 • Kształcenie kompetencji menedżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym.
 • Kształcenie kompetencji organizacyjnych i administracyjnych. Aspekty prawne.
 • Techniki perswazji i wywierania wpływu- protokół bezpieczeństwa pracy w zespole.
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik Zespołu Zespół ds. finansowych

  W ramach moich obowiązków służbowych:

  • opracowuję plan rzeczowo- finansowy dla WPiA UŁ i nadzoruję jego wykonanie,
  • dokonuję weryfikacji formalno-rachunkowej otrzymanych dokumentów finansowych,
  • zajmuję się obsługą finansową Wydziału w zakresie powierzonej mi części działalności dydaktycznej,
  • prowadzę ewidencję wydatków,
  • sporządzam zestawienia finansowe,
  • wystawiam noty za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników WPiA na innych Wydziałach UŁ,
  • organizuję, koordynuję oraz nadzoruję pracę Zespołu d/s. finansowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela