Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Maria Klon
Główny adres email
Andrzej.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Nauczyciel akademicki od 2006 r. Bizantynista, starożytnik (późny antyk) i mediewista, genealog.

Prodziekan WFH UŁ ds. jakości kształcenia od 2016, wcześniej pełnomocnik dziekana ds. promocji w latach 2009-2016. Senator UŁ (2020-2024), czł. komisji statutowej UŁ (2020-2024), uczelnianej rady ds. jakości kształcenia i komisji ds. regulaminu studiów (od 2016).

Członek-specjalista Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (kad. 2021-2024). Sekretarz Komisji Bizantynologicznej PTH (polski komitet narodowy AIEB; od 2014), członek-założyciel Centrum Ceraneum (od 2011) oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności (od 2013). Kieruje zespołem nadsyłającym polską część do powszechnej bibliografii „Byzantinische Zeitschrift”. Sekretarz redakcji „Byzantina Lodziensia” (od 2011), czł. redakcji „Studia Ceranea” i „Series Ceranea” (od 2011). Laureat stypendium MNiSW dla młodych naukowców, 2015–2018.Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Naukowo zainteresowany przede wszystkim dziejami Bizancjum między V i IX/X w., historiografią bizantyńską (w tym zwłaszcza kronikarstwem), relacjami cesarstwa bizantyńskiego z sąsiadami (Chazarowie), instytucją cesarstwa, edukacją, historią społeczną (plus gender) i dziejami intelektualnymi wschodniego Rzymu, Konstantynopolem.

Uczy przede wszystkim historii starożytnej i późnoantycznej, prowadzi zajęcia ogólnouczelniane i Erasmus+

Bibliofil / kompulsywny nabywca książek / ofiara tsundoku. Apologeta monarchii parlamentarnej, demokracji, tolerancji i innych niepopularnych idei. Poza Grecją, Rzymem, Bizancjum i całym europejskim Śródziemnomorzem najlepiej czuje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, zachodniej i północnej Europie. Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi, podróżuje i zwiedza, czyta – najchętniej reportaże i literaturę piękną skandynawską (ale nie kryminały), brytyjską, amerykańską, francuską, grecką; słucha nałogowo muzyki klasycznej, filmowej i popu.
Stanowiska
 • adiunkt; prodziekan WFH UŁ ds. jakości kształcenia Katedra Historii Bizancjum

  cf. biogram

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela