Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania naukowe są ściśle związane z językoznawstwem historycznym, a w szczególności z historią języków starogermańskich, w tym głównie (choć nie wyłącznie) z językiem staroangielskim. W swoich badaniach wykorzystuję metodologię korpusową do analizy szyku zdania w języku staroangielskim. Obecnie zajmuję się przede wszystkim badaniem różnic składniowych i frazeologicznych pomiędzy poszczególnymi tekstami i rodzajami tekstów w korpusie prozy staroangielskiej oraz powiązaniami między łacińskimi tekstami źródłowymi a ich staroangielskimi tłumaczeniami.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego

  • działalność naukowa (prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa historycznego i korpusowego, w szczególności języka staroangielskiego, udział w realizacji projektów naukowych prowadzonych w zakładzie)
  • działalność dydaktyczna (zajęcia dotyczące historii języka angielskiego, fonetyki i fonologii)
  • działalność organizacyjna związana z zarządzaniem Instytutem Anglistyki (w ramach pełnienia funkcji zastępcy dyrektora IA)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela