Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Robert Maria Dąb
Główny adres email
Robert.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Postępowania Cywilnego II

  Wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz pracownika naukowo-dydaktycznego, określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz aktach wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego, polegających przede wszystkim na:

  1) prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa postępowania cywilnego,

  2) powadzenie zajęć dydaktycznych, tj. wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów magisterskich.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela