Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od października 2014 adiunkt w Instytucie Romanistyki, Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego UŁ; w latach 2006-2014 adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej, Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej UŁ; od lutego 2010 uzyskanie stopnia adiunkta (maître de conférences), nadanego przez Ministerstwo Edukacji Francuskiej w dwóch dziedzinach: język i literatura antyczna (sekcja CNU 08, nr kwalifikacji 10208204707) oraz epistemologia, historia nauk i techniki (sekcja CNU 72, nr kwalifikacji 10272204707).

Osiągnięcia naukowe

Październik 2019 Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego za działalność organizacyjna na rzecz kierowanej jednostki oraz całego Wydziału

Czerwiec 2018 Nagroda Rektora UŁ (II stp) za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, „za cykl publikacji dotyczących badań nad dawną medycyną i jej recepcją w XVI i XVII wieku we Francji”

Czerwiec 2013 Nagroda Rektora UŁ (II stp) za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, „za cykl publikacji dotyczących badań nad dawnymi tekstami medycznymi”

Grudzień 2012 Nagroda dla dziesięciu najbardziej wyróżniających się pracowników Wydziału Filologicznego przyznawana przez Rektora UŁ

Wrzesień 2009 Uroczyste wiecznie srebrnego medalu Francuskiego Towarzystwa naukowego „Société Française d’Histoire de la Médecine” S.F.H.M « Ut prosit et ornat » (Paryż, Francja)

Czerwiec 2009 List gratulacyjny od Prorektora ds. Nauki Antoniego Różalskiego za otrzymaną nagrodę we Francji

Marzec 2009 Prix J-C. Sournia 2008 – nagroda przyznana przez Société Française d’Histoire de la Médecine za najlepszą rozprawę doktorską (L’Esculape et son art à la Renaissance. Etude sur le discours préfaciel dans les ouvrages français de médecine 1528–1628 (Eskulap i jego sztuka w dobie renesansu. Studium o wstępach do francuskich traktatów medycznych 1528–1628), napisaną z zakresu historii medycyny przez obcokrajowca w języku francuskim

Zainteresowania naukowe

Recepcja Antyku w szesnastym i siedemnastym wieku we Francji, ars emblematica w nowożytnej Europie, starożytna ars memorativa i jej recepcja, retoryka starożytna i jej recepcja, historia starożytnej medycyny i jej recepcja, historia książki w szesnastym i siedemnastym wieku, recepcja Antyku w szesnastym i siedemnastym wieku we Francji, ars emblematica

w nowożytnej Europie, starożytna ars memorativa i jej recepcja, retoryka starożytna i jej recepcja, historia starożytnej medycyny i jej recepcja, historia książki w szesnastym i siedemnastym wieku.

Stanowiska
 • Adiunkt / Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego UŁ/ Pokoje: 4.45 oraz 4.54 Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

  Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Łódzki) oraz doktor nauk humanistycznych i sztuki (diplôme de docteur de Lettres et Arts) (Université François-Rabelais, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, CESR, Tours, Francja): od 2018 roku Członek zespołu badawczego « Médecine grecque et littérature technique » (UMR 8167 Orient et Méditerranée Équipe, Sorbonne Université – Faculté de Lettres)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela