Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Natasza Maria Topola
Główny adres email
Natasza.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, amerykańskim i brytyjskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.

Osiągnięcia naukowe

Koordynator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Państwowego instytutu Sztuki Filmowej i Filmoteki Narodowej w ramach Akademii Polskiego Filmu

Zainteresowania naukowe

1. Relacje pomiędzy filmem a literaturą (teoria adaptacji, teoria eseju filmowego)

2. Historiofotia- reprezentacje historii w filmie.

3. Współczesne kino brytyjskie .

4. Współczesne kino amerykańskie.

5. Współczesne kino polskie.

6. Historia filmu polskiego.

7. Analiza filmu w perspektywie kulturowej.

8. Kino w kontekście teorii traumy.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

  W zakresie dydaktyki:


  promotor w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych;

  prowadzenie zajęć dydaktycznych;


  przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  prowadzenie i recenzowanie doktoratów

  prowadzenie prac dyplomowych;
  opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  przeprowadzanie konsultacji ze studentami;


  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:
  prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie wyników;
  aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych

  W zakresie organizacji:

  koordynator d/s różnic programowych katedry Filmu i Kultury Audiowizualnej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela