Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Konrad Maria Dąb
Główny adres email
Konrad.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

WYKSZTAŁCENIE:

2016 - stopień doktora habilitowanego na podstawie ksiązki "Pamięc lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1945-1965


2005 - stopien doktora na podstawie rozprawy „Problem kontestacji w kinematografii Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej lat 60. i 70." (promotor: prof. E. Nurczyńska-Fidelska; recenzenci: prof. A. Helman, prof. M. Przylipiak).

Absolwent I LO im. M. Kopernika w Łodzi.


DOŚWIADCZENIE:

od 2020 - członek Rady Doskonałości Naukowej
2013-2019 - członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW
od 2016 - członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN


2019 - ekspert Łódzkiego Funduszu Filmowego ds oceny scenariuszy i wniosków produkcyjnych
2014 - 2016 - ekspert Dolnośląskiego Funduszu Filmowego ds. oceny scenariuszy i wniosków produkcynych
2010 - 2011 – ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. oceny scenariuszy i wniosków produkcyjnych

od 2011 roku - wykładowca Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT,
2007-2009 - profesor gościnny na Uniwersytecie w Tybindze

Osiągnięcia naukowe

WYRÓŻNIENIA:
nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za upowszechnianie kultury filmowej (2010; zespołowa).
nagroda Konferencji Rektorów łódzkich uczelni oraz oddziału Polskiej Akademii Nauk dla młodego badawcza w zakresie nauk humanistycznych (2010),
nagroda im. B. Michałka, przyznawana przez miesięcznik „Kino" dla najlepszej książki o tematyce filmowej (2009 – za „Filmowe oblicza kontestacji"),
stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2009),
stypendium "Zostańcie z nami!" Fundacji tygodnika "Polityka" (2008)stypendium „Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006)


GRANTY:
"Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989" (Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 6 - kierownik)
„Współczesna Łódź filmowa" (Narodowe Centrum Nauki - OPUS 1 - kierownik)
„Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim" (Ministerstwo Nauki - kierownik)
„Polnischer Film – eine europaische Filmkultur" (Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki - kierownik zespołu polskiego)
„Problem kontestacji w kinie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej" (Ministerstwo Nauki - główny wykonawca)

Zainteresowania naukowe

rozpowszechnianie filmów w kinach, telewizji i w internecie

europejskie i amerykańskie kino autorskie lat 1950-1970

nowomedialne transformacje współczesnego kina popularnego

polsko-niemieckie kontakty filmowe

konteksty instytucjonalne kina polskiego

badanie widowni filmowej

teoria scenariopisarstwa i script-doctoring

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

  Praca badawcza (grant "Rozpowszechnianie filmów w PRL") i dydaktyczna (kursy: Historia filmu światowego 1960-1989, Widownia filmowa, Systemy medialne na świecie).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela