Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik w Katedrze Demografii. Członkini Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych UŁ. Współpracowniczka Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sekcji migracji wewnętrznych i badań regionalnych. Uczestniczka krajowych projektów badawczych: „Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej,” „Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku”, „Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym”, „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa”, „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi”. Efektem prowadzonych analiz są liczne publikacje.

Menadżer ds. prognoz gospodarczych w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, opiekun praktyk na kierunku Ekonometria i Analitya Danych

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Główne obszary badawcze to migracje ludności w kontekście rynku pracy oraz starzenia się ludności.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Demografii

  W Katedrze Demografii odpowiadam za obciążenia dydaktyczne pracowników Katedry.

  Członkini Rady Kierunku Ekonometria i Analityka Danych

  Prowadzę zajęcia z zakresu demografii i statystyki

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela