Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Sosna
Główny adres email
Michał.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

-w 2001 r. ukończyłem wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UniwersytetuŁódzkiego,

-w roku 2001 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i w dniu 22 września 2006 r. na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Umorzenie postępowania karnego w polskim procesie karnym” uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych;

-od 1 października 2006 r. do 30 września 2020 r. byłem jestem zatrudniony w charakterze adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki PIA UŁ;

-w dniu 15 listopada 2019 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego

-od 1 października 2020 r. – profesor uczelni

Osiągnięcia naukowe


Od marca 2019 - prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi,

W latach 2017 - 2018 byłem przedstawicielem Prokuratury Krajowej w Międzyresortowym Zespole do Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi powołanym zarządzeniem nr. 23 Prezesa Rady Ministrów z 5 marca 2004 r

uczestnik programu International Visitor Leadership Program USA „Zwalczanie handlu ludźmi do pracy przymusowej”. USA 7.12.2019 r. - 22.12.2019

Od marca 2018 r. do grudnia 2019 r. pełniłem funkcję notyfikowanego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci do spraw dochodzeń i ścigania zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych - Struktury Eurojustu,

w 2008 roku Członek Zespołu ekspertów powołanego przez eksperta stałej Komisji ds. Zmian Legislacyjnych Sejmu RP - prof. Piotra Kruszyńskiego

Wybrane publikacje:

Rezygnacja ze ścigania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019,
B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020
Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze, Kraków 2015


Zainteresowania naukowe

Zakres badań naukowych obejmuje:

- postępowanie przygotowawcze w polskim postępowaniu karnym;

- prawo dowodowe w polskim postępowaniu karnym;

- prawa i obowiązki pokrzywdzonego;

- zwalczanie przestępczości z zakresu handlu ludźmi.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki


  KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO I KRYMINALISTYKI, WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  PROFESOR UŁ NA STANOWISKU BADAWCZO - DYDAKTYCZNYM, PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ BADAŃ NAUKOWYCH,

  WPISERANIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO - PROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU PISANIA PISM PROCESOWYCH

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela