Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Klon
Główny adres email
Marcin.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

  Obowiązki dydaktyczne obejmują w szczególności:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych i opracowywanie materiałów dydaktycznych.

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  Obowiązki badawcze obejmują w szczególności:

  - uczestnictwo w badaniach naukowych.

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez ich publikacje.

  - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  - doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Obowiązki organizacyjne obejmują w szczególności:

  - pełnienie funkcji w organach kolegialnych uczelni

  - pełnienie funkcji sekretarza w Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia

  - organizacja współpracy ze środowiskiem naukowym.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela