Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

  Kierownik Katedry:

  Realizacja zadań wynikających z § 99 i 100 Statutu UŁ, w tym:

  - kierowanie Katedrą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

  - wspieranie opracowania projektów prac badawczych;

  - wspieranie pracy badawczej w zakresie dyscyplin objętych działalnością katedry;

  - organizowanie i nadzorowanie działalności dydaktycznej katedry;

  - zarządzanie mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

  - składanie dziekanowi rocznych sprawozdań z działalności katedry.

  Nadto wykonywanie obowiązków wynikających z art. 115 P.s.w.n., w tym:

  - prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (prowadzenie zajęć z postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji oraz postępowania egzekucyjnego - wykłady i seminaria; organizacja i prowadzenie seminariów doktorskich)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela