Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Brzoza
Główny adres email
Magdalena.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

  Realizuję zadania w ramach pionu Prodziekana Wydziału BiOŚ ds. badań i rozwoju;

  Monitoruję projekty i granty Wydziału (gromadzenie metryk projektów, przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowych związanych z obsługą projektów, przekazywanie do zaopiniowania przez Prodziekana ds. badań i rozwoju, przekazywanie dokumentów do odpowiednich jednostek Administracji Centralnej UŁ); prowadzę komunikacjię pomiędzy Wydziałem BiOŚ UŁ a Centrum Nauki UŁ;

  Analizuję i przygotowuję dane pod kątem ewaluacji dyscypliny; nadzoruję moduł dot. projektów w POL-on;

  Przygotowuję sprawozdania i raporty na potrzeby Uczelni, Wydziału i innych jednostek/instytucji;

  Przygotowuję informacje na posiedzenia Rady Wydziału i inne w zakresie naborów i zdobytych grantów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela