Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bożena Dąb
Główny adres email
Bożena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Instytut Socjologii

  zajmuję się sprawami organizacyjno-finansowymi w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności, Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych oraz Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej:

  - rozliczanie i prowadzenie ewidencji rozliczeń finansowych z działalności statutowej i dydaktycznej Katedr,

  - sporządzanie umów o dzieło/zlecenie w zakresie prowadzonych spraw w Katedrach,

  - merytoryczny opis wszystkich dokumentów finansowych w formie papierowej oraz w Portalu Pracowniczym związanych z prowadzeniem w Katedrach badań finansowanych z subwencji, środków NCN,

  - wystawianie, ewidencja i rozliczanie delegacji służbowych,

  - prowadzenia dokumentacji związanej z planami urlopu pracowników Katedr oraz badaniami okresowymi,

  - obsługi administracyjno- technicznej Katedr

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela