Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Dąb
Główny adres email
Adam.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Katedra Cytobiochemii

  1) przygotowanie i standaryzacja odczynników, szkła, sprzętu oraz materiału biologicznego na ćwiczenia laboratoryjne

  2) zakup i magazyn podstawowych odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego

  3) przywożenie i przygotowanie materiału klinicznego do badań naukowych i dydaktyki

  4) przygotowanie materiałów audiowizualnych i dokumentacji fotograficznej na potrzeby dydaktyki

  5) autorstwo i aktualizacja danych dla stron www Katedry Cytobiochemii oraz Sekcji Biologii Molekularnej SKN; aktualizacja danych na stronie www Wydz. BiOŚ UŁ

  6) rejestracja dorobku pracowników i doktorantów Katedry w systemie Expertus/PBN/POL-on; sporządzanie raportów dotyczących dorobku naukowego pracowników Katedry

  7) obsługa elektronicznego obiegu dokumentów

  8) nadzór nad prawidłowym działaniem komputerów, drukarek, skanerów, kserokopiarek w zakresie sprzętowym, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

  9) nadzór nad sprzętem audiowizualnym (Katedra Cytobiochemii / Instytut Biochemii UŁ)

  10) nadzór nad sprzętem specjalistycznym w zakresie sprzętowym i materiałów eksploatacyjnych: pH-metr Beckman, wirówki: Beckman, Sorvall, Janetzki, zamrażarka -70ºC , wytwornica lodu, dejonizator wody czystości laboratoryjnej i destylarka termiczna, mikroskopy optyczne Bresser i Zeiss, wyciągi chemiczne

  11) destylacja / dejonizacja wody (Katedra Cytobiochemii / Instytut Biochemii UŁ)

  12) BHP (w tym zaopatrzenie apteczek, instrukcje stanowiskowe bhp i dla sprzętu, badania okresowe pracowników, aktualizacja ryzyka zawodowego)

  13) pełnomocnik Kierownika Katedry Cytobiochemii i Dyrektora Instytutu Biochemii UŁ do spraw remontów

  14) gospodarka odpadami niebezpiecznymi / biologicznymi (certyfikat szkolenia w/w zakresie)

  15) obsługa autoklawu, nadzór nad sterylizacją sprzętu w Katedrze (świadectwo kwalifikacyjne nr E/293/102/019)

  16) Społeczny Inspektor Pracy dla Wydz. BiOŚ UŁ; działania dla zapewnienia przez zakład bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy; dla Wydziału BiOŚ i jednostek UŁ.:

  - udział w pracach zespołu analizującego przyczyny powstawania wypadków podczas pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kontroli stosowania przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych w tym kierunku

  - udział w pracach zespołu przygotowującego analizę ryzyka zawodowego dla jednostek Wydz. BiOŚ

  - współpraca z Inspektoratem BHP UŁ na rzecz opracowania kompleksowego planu ochrony pracowników i infrastruktury przy narażeniu na czynniki zagrożenia obecne w środowisku prac eksperymentalnych

  - udział w pracach Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela