Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ariel Maria Dąb
Główny adres email
Ariel.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Dział Infrastruktury

  • Obsługa sprzętu AV w salach dydaktycznych (konserwacja i naprawy, aktualizacja oprogramowania, instalowanie sterowników, zamawianie materiałów eksploatacyjne)

  • wypożyczanie sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konferencji, szkoleń, pomoc w obsłudze

  • obsługa techniczna Rady Wydziału i wydarzeń odbywających się na Wydziale

  • nadzór nad systemem alarmowym oraz elektronicznym dostępem do pomieszczeń

  • nadzór nad systemem monitoringu

  • nadzór recykling na wydziale (organizowanie i gromadzenie odpadów, wywóz, rejestracja w BDO)

  • nadzór nad wybranymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi w budynku

  (zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu stanu tych robót oraz ewentualnych nieprawidłowości w ich przebiegu (kontakt z firmami wykonującymi te prace)

  • organizowanie zakupu sprzętu/wyposażenia (współpraca z Działem Zakupów, sporządzanie specyfikacji sprzętu AV oraz zgłaszanie do przetargów)

  • elektroniczna ewidencja środków trwałych będących na stanie Działu

  • ewidencja kodów kluczy do pomieszczeń, zmian budowlanych i wyposażenia w pomieszczeniach budynku Wydziału

  • uczestnictwo w inwentaryzacjach, nadzór nad likwidacjami wydziałowymi

  • obsługa wirtualnego dysku Działu

  • elektroniczna obsługa systemu szlabanów GSM

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela