Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Klon
Główny adres email
Michał.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Prace archiwalne: ewidencjonowanie zasobu archiwalnego.
  2. Przeprowadzanie kwerend dla potrzeb służbowych i naukowych (w inwentarzu elektronicznym).
  3. Prace muzealne: ewidencjonowanie zbiorów muzealnych.
  4. Sporządzanie planów i sprawozdań z pracy.
  5. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) i kierownictwo Uczelni w zakresie spraw Archiwum i Muzeum.
  6. Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UŁ stosownie do prowadzonych spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony mienia społecznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela