Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dagmara Maria Dąb
Główny adres email
Dagmara.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik inspektoratu Inspektorat BHP

  Kieruję pracami zespołu Inspektoratu bezpieczeństwa i higieny pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Bezpośrednio nadzoruję prace prowadzone przez pracowników mojego zespołu, z którym każdego dnia wspieram społeczność naszej uczelni w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Kontrolujemy stopień szkodliwości warunków pracy i krok po kroku dążymy do jego minimalizacji. Do zakresu naszych działań należy:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udział w:
   • przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
   • opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
   • dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, która wiąże się z wykonywaną pracą,
   • pracach Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Zespołu do spraw zarządzania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19.
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  • przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • doradztwo w zakresie:
   • organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
   • doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego.
  • prowadzenie szkoleń ogólnych i okresowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi związkami zawodowymi.
  • i wiele więcej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela