Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Izabela Maria Brzoza
Główny adres email
Izabela.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 1996 roku ukończyłam studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu.

W roku 2000 obroniłam rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym UMK. W ramach doktoratu prowadziłam badania nad przekładami Koranu na język rosyjski.

W latach 2001-3003 pracowałam na stanowisku naukowo-technicznym w Katedrze Badań Wschodu WSMiP UŁ.

Od października 2003 roku byłam zatrudniona na etacie adiunkta najpierw w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Płn. Afryki (od 2005 roku funkcjonującym jako Katedra pod tą samą nazwą).

W 2014 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistycznym UW.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • funkcjonowanie języka rosyjskiego w „sytuacjach religijnych”
 • historia przekładów Koranu na język rosyjski
 • muzułmanie w Rosji
 • sytuacja kobiet na Bliskim Wschodzie oraz muzułmanek w Europie
 • dzieje arabistyki radzieckiej
 • związki orientalistyki polskiej i radzieckiej
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

  przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

  prowadzenie badań naukowych;

  publikacja artykułów i monografii;


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela