Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Lidia Klon
Główny adres email
Lidia.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • dyrektor Centrum Zarządzania Majątkiem

  - kieruję pracą podległych pracowników i dbam o sprawne działanie centrum i prawidłowy obieg dokumentów

  - koordynuję pracę jednostek, wchodzących w skład Centrum Zarządzania Majątkiem (min. CSK UŁ, CWFiS, Transport, Pałac, stacja Terenowa w Suszku)

  - sprawuję nadzór nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięć, odbywających się w obiektach zarządzanych przez CZM

  - sprawuję nadzór i dbam o należyty stan nieruchomości, będących w zasobach administracji centralnej UŁ

  - przygotowuję dokumentację w procesie rozporządzania mieniem UŁ (dokumentacja konkursowa na sprzedaż i wynajem nieruchomości, wnioski do Prezesa Prokuratorii, Rady Uczelni itp.)

  - prowadzę bieżącą analizę kosztów utrzymania budynków i proponuję działania zmierzające do ich ograniczenia

  - sprawuję nadzór nad realizacją usług świadczonych w obiektach uczelni

  - dbam o prawidłową eksploatację powierzonego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - przygotowuję korespondencję do urzędów i instytucji zewnętrznych


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela