Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista naukowo-techniczny Instytut Ekonometrii

  Obsługa administracyjna i finansowa Katedry Ekonometrii:

  - prowadzenie sekretariatu

  - ewidencjonowanie, rozliczanie i archiwizacja dokumentów finansowych

  - prowadzenie spraw pracowniczych

  - współpraca w organizowaniu międzynarodowej konferencji naukowej FindEcon

  Obsługa Instytut Ekonometrii w zakresie:

  - rozliczania i ewidencjonowania wydatków w ramach środków na działalność dydaktyczną

  - prowadzenie ewidencji zakupów środków trwałych i nietrwałych w Instytutcie Ekonometrii

  - współpraca z jednostkami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Jednostkami Ogólnouczelnianymi

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela