Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Klon
Główny adres email
Marzena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy bibliotekarz Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

  - Prowadzenie działań promujących ofertę naukową, dydaktyczną, kulturalną i usługową Biblioteki UŁ.

  - Współpraca z jednostkami UŁ oraz innymi instytucjami i mediami w celu popularyzacji usług, imprez i projektów realizowanych w BUŁ.

  - Opracowanie i aktualizacja informacji o BUŁ na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.

  - Redakcja i korekta językowa materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.

  - Organizacja wydarzeń naukowych i kulturalnych w BUŁ.

  - Udział w projekcie "Wiki na UŁ".

  - Obsługa informacyjna czytelników, udzielanie odpowiedzi na kwerendy czytelnicze.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela