Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bogdan Klon
Główny adres email
Bogdan.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Bogdan Kontek, doktor nauk biologicznych, adiunkt w Katedrze Biochemii Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; autor licznych publikacji (doświadczalnych i przeglądowych) z zakresu biochemii i toksykologii w szczególności dotyczących wpływu insektycydów, stresu oksydacyjnego, ekstraktów roślinnych i antyoksydantów na zdrowie człowieka. Wokół tych zagadnień koncentrują się jego zainteresowana naukowe. Wykonawca w kilku naukowych projektach badawczych. W ciągu ostatnich 5 lat był uczestnikiem zewnętrznego projektu naukowego – wykonawcą grantu NCN w konsorcjum z IUNG 2015-19; nr grantu: 2015/19/B/NZ9/03164 - „Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) jako naturalne substancje bioaktywne”. Nr ORCID: 0000-0002-6098-2494.

Osiągnięcia naukowe

Nagrody naukowe i wyróżnienia

Nagradzany nagrodami Rektora UM (2011 i 2012) i Rektora UŁ (2012, 2018 i 2019) za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze oraz Dziekana BiOŚ UŁ (2019) za wysoką aktywność w zakresie upowszechniania wyników badań w najbardziej prestiżowych czasopismach JCR w 2018r. Odznaczony Brązowym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę w UŁ i Złotą Odznaką UŁ.

Osiągnięcia organizacyjne

Zastępca Przewodniczącego (2012-2020), Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (2020-2024); Członek Rady Wydziału (2012-2016, 2020-2024); Opiekun I roku studentów Biologii (2010-2020); Członek Komisji Rektorskiej BHP w UŁ (2012-2016); Członek Wydziałowej Komisji BHP na Wydziale BiOŚ UŁ (2016-2020). Obecnie Członek Krajowych Towarzystw Naukowych: PTBioch O/w Łodzi; PTG O/w Łodzi; PTBK O/w Łodzi; Zrzeszenia Naukowców przy CZMP w Łodzi; Pol. Tow. Zapob. Narkomanii O/w Łodzi.

Zainteresowania naukowe

Zawodowe: wpływ pestycydów i substancji pochodzenia roślinnego na zdrowie człowieka.

Prywatne: historia i filozofia.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Biochemii Ogólnej

  Pracuję na stanowisku badawczo-dydaktycznym.

  W ramach prac dydaktycznych zajmuję się m.in.:

  - prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (ćwiczenia, pracownie specjalistyczne, seminaria);

  - przeprowadzaniem egzaminów/zaliczeń;

  - prowadzeniem oraz recenzowaniem prac magisterskich/licencjackich.

  W ramach prac naukowych zajmuję się m.in. badaniem:

  - wpływu insektycydów fosforoorganicznych na środowisko i człowieka;

  - biomarkerów stresu oksydacyjnego w procesie hemostazy w wybranych stanach patologicznych;

  - ochronnej roli antyoksydantów przed działaniem reaktywnych form tlenu na układ hemostazy;

  - ekstraktów roślinnych jako potencjalnych antykoagulantów, antyoksydantów i związków antypłytkowych oraz możliwości ich zastosowania w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

  W ramach prac organizacyjnych pełnię różne funkcje w tym m.in.:

  - sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej 2020-2024;

  - członka Rady Wydziału BiOŚ UŁ 2020-2024.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela