Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Sosna
Główny adres email
Marzena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki

  1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej BHP w Katedrze.

  2. Udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze.

  3. Prowadzenie ewidencji majątku Katedry

  4. Przygotowanie specjalistycznych odczynników na potrzeby dydaktyczne oraz badawcze pracowników Katedry

  5. Nadzór nad zamówieniami publicznymi prowadzonymi w Katedrze i przekazywanie przychodzących faktur do pionu administracyjnego Wydziału

  6. Pomoc w przygotowywaniu bieżących zamówień na odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, aparaturę badawczą.

  7. Koordynacja prac związanych z serwisowaniem aparatury badawczej Katedry

  8. Inne prace zlecone przez kierownika Katedry.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela