Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Topola
Główny adres email
Iwona.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moje zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z taksonomią, biologią i ekologią muchówek z rodziny Empididae (Diptera: Clinocerinae, Hemerodromiinae, Empidinae). Szczególnie interesują mnie ich zachowania godowe i „społeczne”. Moje badania dotyczą głównie południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich: Beskid Niski, Bieszczady, Tatry, w których realizowałam projekt dotyczący muchówek siedlisk wodnych i wysokogórskich. Prowadziłam długoterminowe badania Empididae w Pieninach, krótsze projekty - w kilku parkach krajobrazowych i rezerwatach.

Od wielu lat zajmuję się różnymi formami popularyzacji nauki. Jestem m.in. współorganizatorem międzypowiatowego konkursu wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową, organizowanego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Osiągnięcia naukowe

Uczestniczyłam w realizacji międzynarodowych projektów STAR, NORWET oraz w projektach we współpracy z Institute for Forestry and Nature Research (Wageningen, Holandia). Brałam udział w wyprawach naukowych w Wielki Kaukaz i Mały Kaukaz w ramach projektu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - V4 & Eastern Partnership Cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing. Wpółpracowałam ze wschodnimi partnerami z Ilia State University w Gruzji oraz Azerbaijan National Academy of Sciences.

Jestem współautorem strony internetowej Lepidoptera Mundi. Od 2019 roku jestem ambasadorem (na terenie Polski) projektu European Moth Nights. Uczestniczę w projekcie „Red Admiral Migration” w ramach nieformalnej współpracy z Institute of Ecology and Evolution (University of Bern).

Zainteresowania naukowe

1. Taksonomia muchówek z podrodzin Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae).

2. Biologia, ekologia oraz zachowania godowe Empididae.

3. Biologia i ekologia muchówek z podrodziny Brachystomatinae (Diptera: Empidoidea).

4. Różnorodność i rozsiedlenie muchówek siedlisk wodnych i wysokogórskich.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  1. Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla kierunków: Biologia (I⁰ i II⁰), Ochrona środowiska (I⁰ i II⁰), Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (I⁰), Ekomiasto (I⁰).

  2. Zajmuję się salami dydaktycznymi w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii (dozór ogólny).

  3. Prowadzę badania naukowe dotyczące taksonomii, biologii i ekologii muchówek z rodziny Empididae (Insecta: Diptera).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela