Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Remigiusz Maria Sosna
Główny adres email
Remigiusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2016 - obecnie - Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce - więcej informacji

2017 - obecnie - Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklu Konferencji pt.: "Zagrożenia w ruchu drogowym..." - więcej informacji

2012 - obecnie - koordynator kierunku "Logistyka" na studiach II stopnia

2007 - obecnie - opiekun naukowy Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics - http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl

2017 - 2020 - Redaktor tematyczny czasopisma "Przegląd Nauk Ekonomicznych" w obszarze "Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"

2016 - 2018 - Kierownik Zakładu Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce Wydziału Zarządzania UŁ

2014 - 2016 - kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2012 - 03.2013 r. - koordynator specjalności "Zarządzanie Łańcuchem Dostaw" na studiach II stopnia

2011/2012 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2008 - 2011 - adiunkt w Zakładzie Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2004-2008 - adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ

2008 - członek Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UŁ

2007/2008 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2006 - 2007 - opiekun Bloku Logistyka na studiach II-go stopnia

2002-2004 - asystent - prowadzenie zajęć dydaktycznych i pisanie rozprawy doktorskiej

1993-1998 - studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

1988-1993 - Technikum Elektroniczne w Łodzi - specjalizacja Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa


Działania na rzecz rozwoju Regionu Łódzkiego i Polski:

Współpraca z Wojskiem i Policją - zobacz więcej

Działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Łódzkiego - zobacz więcej

Działalność doradcza i consultingowa na rzecz firm i instytucji (w tym prace o wysokim priorytecie) - zobacz więcej

2012.11.08 - V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012 - ekspert w sesji "Infrastruktura i Transport"

2010 - udział w komitecie eksperckim z zakresu infrastruktury i transportu powołanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

2010 - udział w Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie w ramach salonu branżowego "Infrastruktura i Transport" mającym na celu diagnozę aktualnej sytuacji w tym obszarze oraz wypracowanie odpowiedniego planu działania

1998-2002 - praca w praktyce gospodarczej


Profile w serwisach naukowych:

Osiągnięcia naukowe

Nagrody i wyróżnienia:

2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia III za cykl publikacji pt. "Współczesne problemy logistyki w sektorze transportu towarów"

2012 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2011 - ukazało się wydanie III rozszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - OFICYNA - wydanie I i II zostały sprzedane w całości!

2011 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2010 - nagroda Dziekana za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Wydziału Zarządzania UŁ

2008 - nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia organizacyjne

2007 - nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo - badawcze

2007 - ukazało się wydanie II poszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Oficyna a Wolters Kluwer business - wydanie I z roku 2006 zostało sprzedane w całości!

2007 - Nagroda Indywidualna I stopnia Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2004 - praca doktorska pt. Zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) została wyróżniona i opublikowana w naukowej serii wydawniczej "Folia Oeconomica"

1998 - praca magisterska pt. Czynniki wpływające na ewolucję struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA, została wykorzystana w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjnych TP SA


Promocja Młodej Kadry:

Liczba wypromowanych Magistrantów i Licencjatów: ! 575 !

2018 - nagroda Firmy Dachser dla mojej Dyplomantki Sylwii Walkowiak za prace licencjacką

2018 - nagroda Zarządu Dróg i Transportu dla mojej Dplomantki Angeliki Pietruszki za pracę licencjacką

2018 - nagroda Portu Lotniczego im. W. Reymonta dla mojej Dyplomantki Magdaleny Zatorskiej

2018 - nagroda firmy Decathlon za njawyższą średnią dla mojej Magistrantki Eweliny Krzykacz

2018 - nagroda firmy Decathlon za najwyższą średnia dla mojej Dyplomantki Ewy Urbaniak

2017 - Nagroda Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi dla mojej Magistrantki Żanety Błoch za pracę magisterską

2017 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ dla mojego Magistranta Szymona Błaszczyka za pracę magisterską

2017 - Nagroda firmy Dachser dla mojego Dyplomanta Karola Sieczki za pracę magisterską

2017 - Medal za Chlubne Studia dla mojej Magistrantki Eweliny Chorąży

2016 - Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę mgr dotyczącą regionu łódzkiego „Wpływ drogi S-8 w regionie łódzkim na przyciąganie inwestycji”, dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2016 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mojej Magistrantki, Przewodniczącej Koła Naukowego Uni-Logistics mgr Klaudii Pilichowskiej

2015 - Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2015 - mój Magistrant Piotr Grabarczyk w uznaniu za wyróżniającą się pracę magisterską, dostał nagrodę od Santander Universidades.

2011 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2010 r. w dziedzinie Zarządzanie I nagrodę otrzymał mój Magistrant mgr Ryszard Grobelski

2009 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2008 r. w dziedzinie Zarządzanie nagrodzono aż dwie moje Magistrantki: II nagrodę otrzymała Iwona Stolarczyk a III Izabela Tomczyk

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem:

1.Zarządzania rozwojem infrastruktury logistyki

2.Zarządzania bezpieczeństwem w logistyce

3.Logistyki systemu ochrony zdrowia

4. Zarządzania rozwojem następujących technologii:

 • telematyki i inteligentnych systemów transportowych (ITS i C-ITS)
 • elektromobilności i autonomicznych pojazdów
 • technologii ekologicznych

Pozazawodowe:

 • historia Polski
 • piesze wędrówki (m.in. Nordic Walking)
 • sadownictwo ekologiczne
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Logistyki

  Sprawowane funkcje:


  Działalność naukowa

  • Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej:
   • Badania naukowe (podstawowe i aplikacyjne)
   • Prace rozwojowe
   • Upowszechnianie wyników działalności naukowej
  • Pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • Uczestniczenie w kształceniu doktorantów

  Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka, Gospodarka Przestrzenna i Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
  • Prowadzenie seminariów magisterskich
  • Organizacja zaliczeń i egzaminów

  Działalność organizacyjna

  • Realizacja prac organizacyjnych i administracyjnych wynikających z zajmowanego stanowisk

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela