Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajęcia dydaktyczne:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Seminarium licencjackie
 • Wybrane zagadnienia ze współczesnego języka rosyjskiego
 • Język rosyjski w Polsce k. XIX - pocz. XX wieku
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień tematycznych:

 • historia języka rosyjskiego
 • gramatyka historyczna języka rosyjskiego
 • język staro-cerkiewno-słowiański
 • językoznawstwo polskie i rosyjskie
 • słowotwórstwo języka rosyjskiego XVI - XVIII wieku

W ostatnim czasie zajmuję się badaniem języka rosyjskiego w Polsce pod zaborami w okresie XIX/XX wieku. Szczególnie pasjonują mnie dokumenty metrykalne z tamtego okresu (akty urodzeń, ślubów, zgonów) - zajmuję się również ich odczytywaniem i tłumaczeniem na język polski.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa

  Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki na Wydziale Filologicznym UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela