Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Sosna
Główny adres email
Karolina.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

PUBLIKACJE


Kossakowska, K., Söderberg, M. (2021). Psychometric properties and factor structure of the attitudes to fertility and childbearing scale (AFCS) in a sample of polish women. Current Psychologyl 40, 3125–3135. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01004-8

Chanduszko-Salska, J., Kossakowska, K. (2021). Depresja u mężczyzn. W: Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. J. Słowikowska-Hilczer (red.), s. 1135-1158. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

Zadworna, M., Kossakowska, K. (2021). Health behavior among Polish institutionalized older adults: the effect of resiliency mediated by satisfaction with life. Journal of Public Health (Berl.) 29, 725–733. https://doi.org/10.1007/s10389-020-01301-3

Kossakowska, K., & Zadworna, M. (2021). Evaluation of a pedagogical e-tool for promoting students’ well-being: The perspective of future prevention providers. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 47(3), 324-338. /fetr.v43i3.329">Kossakowska, K. (2011). Macierzyństwo nie zawsze szczęśliwe. Depresja poporodowa ? przyczyny, skutki, zapobieganie. W: Wiele twarzy kobiety w tekstach nie tylko medycznych. Dziemianko, Z. i Bury, P. (red). Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań.

Kossakowska, K., Chanduszko-Salska, J. (2009). Poziom stresu i radzenie sobie ze stresem w ciąży wysokiego ryzyka a występowanie depresji poporodowej. W: człowiek chory. Aspekty biospychospołeczne. Jankowski, K. i Cudo, A. (red), s. 11-22.

Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2008). Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Golińska L. i Dudek, B. (red.), s. 263-273.

Kossakowska-Petrycka, K. (2007). Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza oceny ryzyka depresji poporodowej (PDSS, Postpartum Depression Screening Scale) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16(4), 303-308.

Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska, 78(7), 544- 548.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowanie naukowe obejmują psychologię prokreacji (okołoporodowe zaburzenia nastroju kobiet i mężczyzn, psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, więź prenatalna, więź matka-dziecko, psychologiczne aspekty adaptacji do macierzyństwa i ojcostwa, psychologiczne aspekty karmienia piersią).

Zajmuję się również konstrukcją i adaptacją narzędzi pomiaru, głównie w obszarze psychologii prokreacyjnej.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii

  W zakresie pracy dydaktycznej prowadzenie następujących zajęć:

  Psychologia kliniczna (wykład)

  Psychologiczne aspekty prokreacji (ćwiczenia)

  Przemoc seksualna wobec dziecka - diagnoza i terapia (ćwiczenia)

  Diagnoza i terapia ADHD- praca z dzieckiem nadpobudliwym i jego rodziną (ćwiczenia)

  Introduction to psychopathology and clinical psychology (zajęcia dla studentów programu Erasmus)

  Elementy psychoterapii (zajęcia dla kierunku logopedia na Wydziale Filologicznym)

  Semianrium magisterskie (dla studentów kierunku psychologia)


  W zakresie działalności naukowo-badawczej:

  1. prowadzenia badań naukowych z obszaru psychologii prokreacji (w tym: okołoporodowe zaburzenia nastroju kobiet i mężczyzn, psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, więź prenatalna, więź matka-dziecko, psychologiczne aspekty adaptacji do macierzyństwa i ojcostwa, psychologiczne aspekty karmienia piersią oraz adaptacja narzędzi pomiaru w psychologii prokreacji);

  2. prowadzenie badań naukowych dotyczących dobrostanu szkolnego (school/academic wellbeing) uczniów i nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania, w tym również u studentów i nauczycieli akademickich.

  W zakresie działalności organizacyjnej:

  1. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni

  2. Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu

  3. Członek Rady Instytutu Psychologii

  4. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychoseksuologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela