Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zbigniew Maria Topola
Główny adres email
Zbigniew.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny realizuję:

- zajęcia dydaktyczne w ramach kierunków Ochrona środowiska,Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, Ekomiasto, kursu anglojęzycznego Ekohydrologia a także zajęcia z Zarządzania ekosystemami na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;

- badania z zakresu ekologii wód śródlądowych, w tym w szczególności dotyczących:

a.) interakcji między zespołem ryb a czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w rzekach i zbiornikach zaporowych;

b.) ekologii ryb reofilnych;

c.) akwakultury i rybactwa;

d.) udrażniania cieków;

e.) renaturyzacji i rewitalizacji zeutrofizowanych zbiorników wodnych.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Szeroki zakres zagadnień związanych z biologią i ekologią wód śródlądowych, w tym w szczególności z zakresu ichtiobiologii oraz akwakultury i rybactwa.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny; dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne, specjalność: ekohydrologia i ekologia ekosystemów słodkowodnych.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela