Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ekonomia w praktyce, przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej, szanse rozwoju osób z niepełnosprawnością w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, uwarunkowania rozwoju osób z niepełnosprawnościami na rynku europejskim, bierność zawodowa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami – przyczyny, skutki oraz instytucjonalne formy pomocy, bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnościami, system wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce – niezbędne kierunki zmian, analiza baz danych osób z niepełnosprawnością – źródła i sposoby pomiaru, polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach UE – stan obecny, system zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami – stan obecny i niezbędne kierunki zmian, rynek pracy osób z niepełnosprawnością, społeczne oraz ekonomiczne aspekty aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zatrudnienie wspomagane – uwarunkowania prawne i możliwość adaptacji w Polsce, alternatywne sposoby finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na świecie, dobre praktyki w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, skuteczne metody pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw, miast oraz regionów.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

  Prowadzę ćwiczenia i wykłady z następujących przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy ekonomii, Finansowanie działalności gospodarczej, Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Jak skutecznie pozyskać środków na rozwój gminy, miasta czy regionu?

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela