Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Dąb
Główny adres email
Michał.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Postępowania Cywilnego I

  W zakresie obowiązków dydaktycznych:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość,

  - udział w opracowywaniu/aktualizowaniu programów kształcenia,

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych,

  - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,

  - przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych,

  - konsultacje ze Studentami.

  W zakresie obowiązków badawczych:

  - prowadzenie badań naukowych w zakresie polskiego postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego,

  - prowadzenie badań komparatystycznych w zakresie europejskich postępowań egzekucyjnych,

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie ich wyników,

  - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  W zakresie obowiązków organizacyjnych:

  - praca w organach wydziałowych,

  - inna działalność organizacyjna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela