Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ernest Maria Topola
Główny adres email
Ernest.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • germanista, niemcoznawca; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (1998-2003), obrona doktoratu na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy „Historia i teraźniejszość. Krajobrazy pamięci w twórczości Marion Gräfin Dönhoff” (2006);
 • ORCID: 0000-0003-3989-0242
 • od 2003 roku zatrudniony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W latach 2006-2011 kierownik Niestacjonarnych Studiów Drugiego Stopnia dla kierunku stosunki międzynarodowe; 2015-2018 opiekun specjalizacji Modern German Studies – Studia o Niemczech Współczesnych; od 2019 roku związany z kierunkiem Międzynarodowe Studia Kulturowe; adiunkt w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty;
Osiągnięcia naukowe
 • 2019-2021 koordynator organizacji obchodów 100. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa (1921-2021);
 • stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (KAS) oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).
 • członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich i Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG);
 • aktywny uczestnik wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+;
 • organizator polsko-niemieckich projektów naukowych i podróży studyjnych do Niemiec.

Kierownik projektów naukowych:

 • "Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi" (2021; w kooperacji z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego)
 • „Sagen, was ist! Jürgen Fuchs im Spannungsfeld von Interpretation, Forschung und Kritik“ (2017; w kooperacji z Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin)
 • „Im Dialog mit der Wirklichkeit. Annäherungen an Leben und Werk von Jürgen Fuchs“ (2014; w kooperacji z Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin).
Zainteresowania naukowe
 • zainteresowania naukowo-badawcze: niemiecka literatura współczesna, literatura versus dyktatura, rozliczenie komunizmu, spuścizna totalitaryzmów, opozycja w byłej NRD, stosunki polsko-niemieckie po roku 1945, historia najnowsza, problematyka przekładu literackiego.
Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  Pracownik naukowo-dydaktyczny


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela