Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent studiów magisterskich na specjalnościach: „rachunkowość i zarządzanie finansami” oraz „menedżer jakości”, a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ. Stopień doktora uzyskany w grudniu 2007 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskany w lutym 2020 r.

Kierownik projektów badawczych i edukacyjnych realizowanych w UŁ

Ekspert ds. oceny technologii i innowacyjnych rozwiązań. Certyfikowany trener IC2 Institute i University of Texas w zakresie metodyki Quicklook™ oraz komercjalizacji projektów innowacyjnych.

Certyfikowany Coach (ICF - International Coach Federation).

Odbył staże w Finlandii (University of Tampere), Japonii (Japanese Standards Association), Danii (University of Roskilde), Hiszpanii (Universidad de Alcala, Universidad de Valencia) Portugalii (Technical Univeristy of Porto, University of Lisbon).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • Dojrzałość procesowa
 • Innowacje i transfer technologii
 • Modele dojrzałości i doskonałości organizacji
 • Pomiar dokonań (performance management)
 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Stanowiska
 • Kierownik centrum Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE

  • Opracowywanie i aktualizacja zasad wykorzystania usług KnowBase przez pracowników WZ, nadzór nad aktualizacją informacji o środkach dostępnych w KnowBase (indywidualnie dla każdego pracownika)
  • Identyfikacja i pozyskiwanie osób do współpracy z KnowBase – tłumaczenia, szkolenia, etc.
  • Inwentaryzacja źródeł danych (baz danych) dostępnych w ramach UŁ (WZ, BUŁ, ew. Inne wydziały) i upowszechnianie informacji o tym jakie dane można z nich pozyskiwać (np. w formie przewodnika dla pracowników)
  • Komunikacja z pracownikami w zakresie zasad wykorzystania usług KnowBase, budowanie świadomości
  • Kontakty z pracownikami i identyfikacja potrzeb naukowych i informacyjnych – poszukiwanie gotowych rozwiązań, źródeł danych etc. odpowiadających na potrzeby pracowników WZ
  • Nadzorowanie dostępu do naukowych baz danych i narzędzi badawczych
  • Nadzorowanie opracowywania i akceptacja dokumentów dla osób realizujących usługi dla KnowBase (akceptacja dokumentów w Portalu Pracowniczym)
  • Nadzorowanie pozyskiwania danych ze źródeł danych (opracowywanie baz danych na zlecenie Pracownika) dostępnych w ramach UŁ (WZ, BUŁ, ew. Inne wydziały)
  • Nadzorowanie treści strony internetowej KnowBase
  • Nadzorowanie współpracy z dostawcami baz danych wykorzystywanych przez pracowników WZ
  • Nadzór i bieżąca obsługa Pracowników WZ UŁ we wszystkich rodzajach usług realizowanych przez KB
  • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników WZ w zakresie rozwoju kompetencji naukowych
  • Przygotowanie i akceptacja informacji rozsyłanych w formie komunikatów do pracowników WZ
  • Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników na potrzeby sprawozdań do Rektoratu
  • Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników na potrzeby parametryzacji
  • Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników według wymagań klientów wewnętrznych (Kolegium, Kierownik Dziekanatu)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • Profesor uczelni Katedra Logistyki

  Profesor uczelni


  Działalność naukowa

  • Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej:
   • Badania naukowe (podstawowe i aplikacyjne)
   • Prace rozwojowe
   • Upowszechnianie wyników działalności naukowej w postaci publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych
  • Pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • Uczestniczenie w kształceniu doktorantów

  Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka i Business Management
  • Prowadzenie seminariów magisterskich
  • Organizacja zaliczeń i egzaminów

  Działalność organizacyjna

  • Realizacja prac organizacyjnych i administracyjnych wynikających z zajmowanego stanowiska


  ******************************************************************************************************************


  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Jakości Badań Naukowych:

  • Organizacja wewnątrz-wydziałowych procesów wsparcia jakości badań naukowych
  • Współpraca z Kolegium Dziekańskim w zakresie określania kierunków rozwoju naukowego
  • Określanie kryteriów oceny jakości badań naukowych
  • Opiniowanie wniosków dot. finansowania działań związanych z rozwojem naukowych, składanych przez pracowników
  • Opiniowanie ofert współpracy naukowej z otoczenia skierowanych do Wydziału Zarządzania UŁ
  • Identyfikacja działań oraz projektów badawczych i naukowych ważnych dla Wydziału


  ******************************************************************************************************************


  Członek Komisji Jakości Badań Naukowych

  • Stymulowanie prac naukowo-badawczych przyczyniających się do utrzymania lub podniesienia kategorii naukowej w ocenie parametrycznej
  • Promowanie dobrych praktyk w obszarze badań naukowych
  • Wykorzystanie efektów w obszarze działalności statutowej do planowania badań naukowych
  • Wspieranie aktywności publikacyjnej o charakterze naukowym oraz inicjatyw związanych z doskonaleniem warsztatu badawczego
  • Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich w obszarze działalności naukowo-badawczej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela