Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Maria Sosna
Główny adres email
Adam.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku Informatyka i Ekonometria ukończone w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczęte studia doktoranckie, zakończone w 2003 roku obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Portfel papierów wartościowych z uwzględnieniem ograniczonej płynności składników. Zastosowanie algorytmów genetycznych”. Od tego czasu praca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na stanowisku adiunkta.

Osiągnięcia naukowe
 • Kucharski A. (2013), Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kucharski A. (2015), Zbiór zadań z badań operacyjnych, Wydawnictwo KBO
 • Konarzewska I. Jewczak M., Kucharski A. (2020), Optymalizacja w logistyce, t. 1 Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pakiet critpath obsługiwany w środowisku obliczeniowym R dostępny na stronie CRAN: CRAN Packages By Name (r-project.org)
Link do ORCID
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: optymalizacja liniowa i nieliniowa, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, metodologia prognozowania, metoda DEA, programowanie wielokryteriowe, środowisko obliczeniowe R, wspomaganie decyzji w procesach logistycznych.

Prowadzone zajęcia: Badania operacyjne, Podstawy ekonometrii, Optymalizacja w logistyce, Wspomaganie decyzji menedżerskich, Gry kierownicze, Prognozowanie i symulacja, Praktyka optymalizacji w arkuszu kalkulacyjnym, Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Optymalizacja w środowisku obliczeniowym, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Optymalizacja w logistyce, Zaawansowane decyzje logistyczne.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Operacyjnych

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i seminariów.
  • Przygotowywanie skryptów i podręczników obejmujących zakresem zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych.
  • Praca w Zespole ds. Jakości Kształcenia Instytutu Logistyki i Informatyki.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela