Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Topola
Główny adres email
Elżbieta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Elżbieta Tomasi-Kapral – dr; od 2003 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2010 roku obroniła pracę doktorską pt.: "Poszukiwania tożsamości. O twórczości literackiej Jurka Beckera". W ramach realizowanego obecnie projektu habilitacyjnego prowadzi komparatystyczne badania literaturoznawcze nad współczesną prozą niemiecką i polską, ze szczególnym uwzględnieniem prozy lat 1990 – 2015, którą analizuje pod kątem narracji pamięci. Prowadzi również badania naukowe związane z teorią przekładu literackiego.

Osiągnięcia naukowe

aktualna wykaz publikacji naukowych i projektów znajduje się na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UŁ

www.germanistyka.uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe

1. Badania literaturoznawcze nad literaturą niemiecko- i polskojęzyczną:

- literatura niemieckojęzyczna i polska po 1945 roku

- wschodnioniemiecka i polska literatura doby socjalizmu

- niemiecka i polska literatura przełomu 1989

- niemiecki i polski dyskurs postzależnościowy

- littérature engagée

2. Translatologia

- teoria przekładu literackiego

- przekład tekstów literackich z języka niemieckiego i włoskiego

3. Metodyka nauczania języków obcych

- wykorzystanie mediów audiowizualnych w nauczaniu języka obcego

- e-learning, blended learning

- metoda ‘Lernen durchs Lehren’

- wykorzystanie tekstu literackiego w nauczaniu języka obcego

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

  wykładowca w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ

  wykładowca w Instytucie Romanistyki UŁ (Kierunek: Filologia włoska)

  Kierunkowy Koordynator ds. ECTS

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela